Algemene voorwaarden

1.    Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de website/webshop van “Bo’tique”:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met “Bo’tique” worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat U een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met “Bo’tique” zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar “Bo’tique”. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van “Bo’tique”.

2.    Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

3.    Bestellingen

Om een product aan te kopen dient U het product toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan Uw winkelmandje hebt toegevoegd, kunt U Uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient U ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt. 
Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van Uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van Uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

4.    Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat U Uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we U hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we U mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt U de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat U van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt U de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die U had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 7 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

5.    Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat U volledig tevreden bent over elke aankoop bij “Bo’tique” en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien U een artikel (dat via de webshop werd aangekocht) wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien U hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die U heeft ontvangen bij uw levering en deze binnen de 7 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.
Indien U een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op een retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 5 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. Vermeld op het retourdocument duidelijk Uw naam en rekeningnummer.
Let op! Sinds 01/09/2022 zijn wij een outlet-shop – gekochte artikelen kunnen dus niet geretourneerd of omgeruild worden.

6.    Garantie

Indien U een product in beschadigde staat heeft ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via de webshop, via Facebook of Instagram. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen U vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuurt U, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook Uw rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.
Kaartjes/labels mogen in geen enkel geval verwijderd worden.

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij U zo snel mogelijk helpen.

7.    Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld en zijn niet altijd beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

8.    Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heeft U het recht om binnen de 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die U via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn.
Om een artikel te annuleren, kunt U ons een e-mailbericht sturen waarin u ons Uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren en U mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 7 kalenderdagen, nadat U ons Uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op Uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt U de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

9.    Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

10.     Inhoud

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

11.    Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12.    Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van “Bo’tique” tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

13.    Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd via e-mail. We stellen alles in het werk om Uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we Uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we U de vermoedelijke termijn mee. We houden we U op de hoogte van elk onderzoek.

14.    Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die U verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op ‘Geavanceerd’. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

15.    Contactgegevens

Bo’tique 
Langestraat 104
3202 Rillaar
België

16.    Maatschappelijke zetel

Bo’tique 
Langestraat 104
3202 Rillaar
België

17.    Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van “Bo’tique” zijn eigendom of staan onder licentie van “Bo’tique” of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.